Niečo o nás

Našim cieľom je podporovať rozvoj podnikania a turizmu na území Slovenska a strednej Európy.

Združenie sa zameriava na oblasť turizmu, prepravy a zabezpečovania transportu. Poslaním združenia je vyhľadávanie možností efektívnejšieho spájania miest strednej Európy v rámci špecifických komunít ľudí.

Združenie chce podporovať aktivity, ktoré napomáhajú spájať ľudí z rôznych krajín a regiónov Európy a zároveň spájať zahraničných investorov s lokálnymi partnermi v daných regiónoch.

 

Hlavné ciele združenia

 • konzultácie v oblasti networkingu
 • podpora decentralizovanej ekonomiky
 • implementacia kryptomien do obchodnej praxe,
  hlavne v týcho oblastiach:
  – e-commerce (eshopy, obchodné platformy, atd.)
  – cestovný ruch (ubytovacie služby, transport, zážitkové aktivity, atď.)
  – gastro (reštauracie, kaviarne, bary, atď.)
 • realizácie vzdelávacích aktivít, prednášok a seminárov
 • zabezpečovanie alternatínych foriem realizácie transportu a spájanie zahraničných investorov s lokálnymi partnermi, zatiaľ v týchto mestách:
  Praha, Brno, Bratislava, Viedeň, Oslo, Trondheim
 • organizovanie kultúrnych, spoločenských aktivít smerujúcich ku globálnemu vzdelávaniu, rozvoju, spolupráci a pomoci
 • výskum a implementácia nových metód projektového manažmentu,
  riadenia a zvyšovania efektivity v rozsahu hlavných cieľov združenia
 • šírenie informácií a publikovanie rôznych informačných a propagačných materiálov
 • podpora komunikácie a dialógu medzi ľuďmi a medzi jednotlivými sektormi
 • posilňovanie komunikácie a spolupráce na medzinárodnej úrovni
 • podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania.

Občianske združenie

Združenie chce rozvíjať sociálny, ekonomický, vzdelanostný a kultúrny potenciál jednotlivcov ako aj skupín, organizácií a komunít a vytvárať materiálne, technické a informačné podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny.

Blog

DECISION TIME

When it comes to crytocurrency one of the best of them all is the bitcoin,
well i know some of you agree or disagree but before you think of buying/investing/mining i think you should hear my personal opinion. The following factors are increasing th…

Kontakt

Triptown Europe oz
ID: 50617478
triptown@protonmail.com

ČR: Seifertova 8, Praha 3 – Žižkov
SK: Mlynské Nivy 56, Bratislava
NO: Radhusgata 20, Oslo

Support us via:


ETH:


IBAN: SK34 5200 0000 0000 1753 2388
Swift kód: OTPVSKBX