Občianske združenie

Združenie chce rozvíjať sociálny, ekonomický, vzdelanostný a kultúrny potenciál jednotlivcov ako aj skupín, organizácií a komunít a vytvárať materiálne, technické a informačné podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny.