Hlavné ciele združenia

 • konzultácie v oblasti networkingu
 • podpora decentralizovanej ekonomiky
 • implementacia kryptomien do obchodnej praxe,
  hlavne v týcho oblastiach:
  – e-commerce (eshopy, obchodné platformy, atd.)
  – cestovný ruch (ubytovacie služby, transport, zážitkové aktivity, atď.)
  – gastro (reštauracie, kaviarne, bary, atď.)
 • realizácie vzdelávacích aktivít, prednášok a seminárov
 • zabezpečovanie alternatínych foriem realizácie transportu a spájanie zahraničných investorov s lokálnymi partnermi, zatiaľ v týchto mestách:
  Praha, Brno, Bratislava, Viedeň, Oslo, Trondheim
 • organizovanie kultúrnych, spoločenských aktivít smerujúcich ku globálnemu vzdelávaniu, rozvoju, spolupráci a pomoci
 • výskum a implementácia nových metód projektového manažmentu,
  riadenia a zvyšovania efektivity v rozsahu hlavných cieľov združenia
 • šírenie informácií a publikovanie rôznych informačných a propagačných materiálov
 • podpora komunikácie a dialógu medzi ľuďmi a medzi jednotlivými sektormi
 • posilňovanie komunikácie a spolupráce na medzinárodnej úrovni
 • podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania.